Skip to main content

ANBI Berea Amsterdam

Naam van de instelling:
Evangelisch Centrum Beréa Amsterdam

Rekeningnummer: 
NL20 INGB 0007 618234

RSIN-nummer: 
808836778

Bezoekadres:
Joop Geesinkweg 313, 1114 AB Amsterdam-Duivendrecht

Doelstelling
Het Evangelisch Centrum Berea Amsterdam stelt zich ten doel de verkondiging van het evangelie van Jezus  Christus in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen van het beleidsplan 
Door middel van onderwijs en prediking worden de leden van de kerkelijke gemeente bemoedigd en opgebouwd in hun geloof. Naar de opdracht van het evangelie worden ook anderen bereikt middels evangelisatie en zending.

Bestuur

 • Voorzitter            
 • Secretaris           
 • Penningmeester 
 • Beloningsbeleid
  Er wordt geen beloningsbeleid gevoerd. Wij werken met vrijwilligers.

  Actueel situatie
  Op zondag komt de gemeente bijeen voor aanbidding, gebed en prediking. Op andere dagen komen de leden bijeen in ander verband voor onderwijs, onderlinge bemoediging en praktische bijstand.
  Anderen komen bijeen om hen die (nog niet) geloven te bereiken middels evangelisatie.
  Buiten Nederland wordt zending bedreven door een aantal werkers die door de kerkelijke gemeente financieel worden ondersteund. 

  Financien
  De kerkelijke activiteiten zoals hierboven beschreven worden betaald uit de vrijwillige bijdragen (offergaven en tienden) van de gemeenteleden, uit collectes en andere verkrijgingen.

  Jaarverslagen
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
Beréa Amsterdam  |  Joop Geesinkweg 313  |  1114 AB  Amsterdam - Duivendrecht
T 020 5929929  |  info@berea.nl