Evangelisch Centrum Berea Amsterdam

Joop Geesinkweg 313
1114 AB  Amsterdam - Duivendrecht
T 020 5929929

NL20 INGB 0007 618234

emailadressen

info@berea.nl

Algemeen emailadres voor vragen, communicatie, gebedsverzoeken, etc.

events@berea.nl

Voor alle vragen over en opgaven voor alle samenkomsten en activiteiten.

Beréa Amsterdam  |  Joop Geesinkweg 313  |  1114 AB  Amsterdam - Duivendrecht
T 020 5929929  |  info@berea.nl
Copyright © Evangelisch Centrum Berea Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.