Over ons

Beréa Amsterdam is een gemeenschap van mensen, jong en oud, van verschillende culturen die in eenheid met elkaar het wonderlijke evangelie van Jezus Christus willen beleven. God is de allerbeste in het verdrijven van chaos, angst en duisternis en het tevoorschijn roepen van orde, vrede en licht! Dat doet Hij niet alleen voor speciale mensen maar voor iedereen!! Ook voor jou! Wij willen met elkaar veranderen naar het beeld van God. We willen onvoorwaardelijk geloven en ontvangen wat Hij in Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Samen met elkaar willen we de rijkdom van Gods beloften ontdekken. We leren met elkaar op te trekken in eenheid, geïnspireerd door de liefde van Jezus Christus en in de kracht van Zijn Geest! En dat is mogelijk omdat  Jezus heeft gebeden: ….. dat ze één zijn, gelijk Wij één zijn.

Wij willen met elkaar Gods koninkrijk bouwen. Wij zijn geroepen om te groeien tot volwassenheid, te wandelen in Zijn kracht en discipelen te maken. 

Leiderschap

Idsert en Judith van Brandwijk
(Oudsten, Algehele leiding)

Idsert
Verantwoordelijk voor pilaar "PRESENCE & IMPACT"
samenkomsten / gebed / worship / media / seminars / events

Idsert & Judith
Verantwoordelijk voor pilaar "FAMILY"
Lifegroups / huisgroepen

Judith
Verantwoordelijk voor pilaar "GENERATIONS"
kinderwerk / kidsteams

Andrew en Roos Arlaud
(Aspirant Oudsten)

Andrew
Verantwoordelijk voor pilaar "LIFE+"
discipelschap / doop 

Andrew & Roos
Verantwoordelijk voor pilaar "GENERATIONS"
jeugdwerk

Roos
Verantwoordelijk voor pilaar "HOSPITALITY"
welkom / ushers / catering / boekwinkel / schoonmaak / facilitair

Wim en Joke Schouten
(Kernteamleiders)

Wim & Joke
Verantwoordelijk voor pilaar "FREEDOM"
zorg careteam / Pastoraat / bevrijding

Mark en Danielle Arents
(Kernteamleiders)

Mark & Danielle
Verantwoordelijk voor pilaar "STREETLIFE"
outreach / mission 

Kernwaarden


Wij zijn één familie

Ons geloof doet ons daden doen

Wij eren elkaar

Wij groeien en dragen vrucht

Wij dienen elkaar

HE LOVES PEOPLE

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Beréa Amsterdam  |  Joop Geesinkweg 313  |  1114 AB  Amsterdam - Duivendrecht
T 020 5929929  | 
Copyright © Evangelisch Centrum Berea Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.