Skip to main content

 

Over ons

Beréa Amsterdam is een gemeenschap van mensen, jong en oud, van verschillende culturen die in eenheid met elkaar het wonderlijke evangelie van Jezus Christus willen beleven. God is de allerbeste in het verdrijven van chaos, angst en duisternis en het tevoorschijn roepen van orde, vrede en licht! Dat doet Hij niet alleen voor speciale mensen maar voor iedereen!! Ook voor jou! Wij willen met elkaar veranderen naar het beeld van God. We willen onvoorwaardelijk geloven en ontvangen wat Hij in Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Samen met elkaar willen we de rijkdom van Gods beloften ontdekken. We leren met elkaar op te trekken in eenheid, geïnspireerd door de liefde van Jezus Christus en in de kracht van Zijn Geest! En dat is mogelijk omdat  Jezus heeft gebeden: ….. dat ze één zijn, gelijk Wij één zijn.

Wij willen met elkaar Gods koninkrijk bouwen. Wij zijn geroepen om te groeien tot volwassenheid, te wandelen in Zijn kracht en discipelen te maken. 

Leiderschap

Idsert & Judith van Brandwijk
(Lead Pastors)

Andrew & Roos Arlaud
(Oudsten)

Wim & Joke Schouten
(Oudsten)

Kernwaarden


Wij zijn één familie

Ons geloof doet ons daden doen

Wij eren elkaar

Wij groeien en dragen vrucht

Wij dienen elkaar

Missie

Wij willen onder leiding en in de kracht van de Heilige Geest doen wat Jezus deed en Zijn Koninkrijk zichtbaar maken.

Visie

Beréa is een familie waarin ieder persoon meetelt en belangrijk is. Jong en oud wandelen samen in eenheid. Wij zijn een kerk gericht op jonge mensen.

Beréa is een apostolische kerk. Dit houdt in dat wij Zijn Koninkrijk zichtbaar maken met woorden, daden en kracht. Dit doen wij niet uit eigen kracht maar onder leiding en in de kracht van de Heilige Geest. Wij willen radicaal Gods wil doen zodat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt. Wij verwachten het bovennatuurlijke van God in elk gebied van onze levens en geloven dat wonderen en tekenen ons zullen volgen.

Wij geloven in de 5-voudige bediening; apostel, profeet, evangelist, leraar en herder. De 5 bedieningen om de kerk toe te rusten waarbij de apostel en de profeet richting bepalen.

Wij geloven in discipelschap. De grote opdracht van Jezus gaat niet over het maken van gelovigen maar over het maken van discipelen en dus ook over zelf discipel zijn. Wij willen groeien in onze relatie met God en ons denken elke dag verder vernieuwen. Wij geloven dat we elkaar in liefde kunnen bemoedigen en kunnen corrigeren. Wij zijn een kerk waar mensen Jezus leren kennen, leren wandelen met God de Vader en groeien tot volwassen christenen. Waar wij actief willen leren wandelen in de genadegaven tot opbouw van elkaar en de gemeente; een kerk zijn waar je herstel, genezing en bevrijding ontvangt.

Beréa is een aanbiddende kerk waarin de Heilige Geest alle ruimte heeft om te bewegen. Een kerk met een bron van lofprijs en aanbidding. Een bron waarin de tegenwoordigheid van God een kenmerk is. Waar nieuwe liederen worden geschreven. Liederen passend voor de tijd waarin we zitten en bedoeld zijn om iets vrij of in beweging te zetten. Lofprijs en aanbidding met een eigen karakter en herkenbaar geluid. Een kerk waar talentvolle muzikanten en vocalisten met elkaar optrekken en zo samen nieuwe gebieden van lofprijs en aanbidding ontdekken en innemen.

 

Pilaren

Alle activiteiten zijn onder gebracht in 7 pilaren. Ook wel verandwoordelijkheidsgebieden.

PILAAR 1
Presence & Impact

Verantwoordelijk:
Pastor Idsert

samenkomsten
ministryteam
worship
media
seminars
events

PILAAR 2
Family

Verantwoordelijk:
Pastor Idsert & Judith 

connect

PILAAR 3
Generations

Verantwoordelijk:
Pastor Judith
Oudsten Andrew & Roos 

kinderwerk
(Pastor Judith)

jeugd
(Oudsten Andrew en Roos)

PILAAR 4
Life+

Verantwoordelijk:
Oudste Andrew 

discipelschap
dopen

PILAAR 5
Care

Verantwoordelijk:
Oudsten Wim & Joke

zorg careteam
pastoraat

PILAAR 6
Streetlife

Verantwoordelijk:
Oudsten Wim & Joke

outreach (Amsterdam)
mission 

PILAAR 7
Hospitality

Verantwoordelijk:
Oudste Roos

welkom
ushers
catering
boekwinkel
schoonmaak
facilitair

HE LOVES PEOPLE

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Beréa Amsterdam  |  Joop Geesinkweg 313  |  1114 AB  Amsterdam - Duivendrecht
T 020 5929929  |  info@berea.nl